CNC FRÉZA

Začiatkom roka 2010 sme rozšírili strojový park o CNC frézu, ktorá slúži najmä na vyfrézovanie resp. vyrezanie originálnych motívov
do dreva a drevotriesky. Na doleuvedených obrázkoch vidíte jednotlivé ukážky spracovania dreva alebo drevotriesky.



© 2013 Stolárstvo HLADÍK HOLZ, design & programming PATRINO